ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

1.สถานการณ์ COVID -19 ในประเทศไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID –19 กรมประชาสัมพันธ์

2.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก (Covid-19)

ข้อมูลจาก https://www.worldometers.info/coronavirus/ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

3.สรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี

สรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีพัฒนาบุคลากรและรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ : https://bit.ly/3fXlquA

ข้อมูลจากกรมสรรพากร

4.สรรพากรให้สิทธิประโยนช์ทางภาษี สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

สรรพาสรรพากรสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่

 บุคคลธรรมดา

 นิติบุคคล

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ : https://bit.ly/2TfVLpi

5.โรงงาน โรงแรม  ห้าง  แบงก์ ระดม วัคซีน ฟื้นกิจกรรมเศรษฐกิจ

ส.อ.ท.ต้องการฉีดแรงงาน 1 ล้านคน เร่งด่วนสั่งผ่านราชวิยาลัยจุฬาภรณ์ 3 แสนโดส สมาคมแบงก์ ประสาน กทม.-สาธารณสุข ฉีดพนักงานธนาคาร 2 กลุ่มเสี่ยง ภาคบริการ ท่องเที่ยว-ค้าปลีก-ร้านอาหาร เร่งฉีดพนักงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940894?fbclid=IwAR1AlB0T6iMTXcV7PzkWraNoY4NawLgCgdRX4IpIJ-EXuHaS4DZp_6Xnn0w

ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจ

6.Event Design & Design Thinking

หลักสูตรอบรม 1 วันครึ่ง วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 – 16:30 . ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

7.Coach the Coaches for MICE Industry

ครั้งแรกกับการยกระดับหลักสูตร Coach the Coaches for MICE Industry”

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นการจัดประชุมและนิทรรศการ ใน 5 วิชา ได้แก่ Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions, Events ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนามาตรฐานบุคลากรไมซ์ ส่งมอบองค์ความรู้สู่คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาพันธมิตรและผู้ประกอบการไปทั่วประเทศ  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดต่อ จากกูรูผู้มากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ให้ก้าวไกลและยั่งยืน

มีกำหนดจัดงานดังนี้

 • Meeting 1-2มิถุนายน64 (จัดแบบ Online)
 • Incentives 17 -18มิถุนายน64
 • Exhibitions 29-30มิถุนายน64
 • Conventions 6-7กรกฎาคม64
 • Event 4-5สิงหาคม64

ทั้งหมดจะจัดในรูปแบบ Hybrid ทั้งอบรมผ่านระบบ Online และ Onsite  ตามสถานการณ์และแนวปฎิบัติด้านสุขอนามัยของรัฐบาล

โดยลงทะเบียน 4 หลักสูตร (Incentives, Exhibitions, Conventions, และ Event)

ได้ที่ link นี้ : https://online.annual-meeting.online

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ  : คุณกรูฟ 081-476-3157    คุณแม็กซ์ 081-569-2314

8.แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน

สมาคมฯขอความร่วมมือท่านสมาชิกโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน จัดทำโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ( ATTA) / Survey of employee support requirement to present to The Office of the Minister of Labour by ATTA คลิกลิงก์ https://forms.gle/EbVSy5gBVSat3saVA

9.Phuket Sandbox starts

“Phuket Sandbox” การเปิดการท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส โดยเป็นการวางเป้าหมายของ ททท.ในการผลักดันให้ ภูเก็ต เป็นโมเดล ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – กันยายน 2564 ซึ่งเปิดเมืองภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน เพียงแต่นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบ 2 โดสก็สามารถบินตรงมาภูเก็ต เที่ยวที่ไหนก็ได้ในภูเก็ต

สำหรับแนวทางการเดินทางเข้าภูเก็ตในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้ มีดังต่อไปนี้

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถ้าได้รับวัคซีนครบแล้ว สามารถบินตรงเข้าภูเก็ตได้เลย เพียงแสดงผลตรวจ  RT PCR test ภายใน 72 ชั่วโมง  จากนั้นจะ

สามารถอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้น 5 วัน เมื่อทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้งและเป็นลบ ในวันที่ 6-7 สามารถเดินทางไปยัง เกาะพีพี  เกาะยาว หรืออ่าวพังงา ได้

 • อายุ 12-17 ปี ต้องการตรวจ  Rapid Antigen Test ที่สนามบินหากผลเป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้
 • อายุต่ำกว่า 12 ปี

#ไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อ หากเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว หรือผู้ปกครอง

***หมายเหตุ***

– RT PCR test ภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่อง

 นักท่องเที่ยวต้องแสดงแผนการเดินทาง และอนุญาตเปิดเผยข้อมูลตำแหน่ง  ผ่านแอปฯ “Thailand Plus Application”

 หากภายใน 5 วัน ผลการตรวจ RT PCR ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปยัง เกาะพีพี  เกาะยาว หรืออ่าวพังงา ได้

 หากมาอยู่น้อยกว่า 7 วัน นักท่องเที่ยวจะต้องบินกลับประเทศ หรือ ไปประเทศอื่นๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปจังหวัดอื่นในประเทศไทย

 สำหรับการจองบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ทุกที่ต้องผ่านการรับรองจาก TAT’s SHA

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ : https://bit.ly/3fMGuE8

ข้อมูลจาก Thailandelitevisas

10.ขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19

ด้วยสมาคมฯได้จัดทำ แบบสอบถามความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด -19” เพื่อพนักงานและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกเพื่อขอความร่วมมือโปรดกรอกแบบสอบถามฯดังกล่าว เพื่อสมาคมฯจะรวบรวมข้อมูลจากสมาชิก นำส่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป คลิกลิงก์กรอกข้อมูล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXkbdHP9-9o6dVaIP40Pa33UXyW2Cx43RgjjGaSt6OyU-Etw/viewform

โดยท่านสามารถให้ข้อมูลดังนี้

 • พนักงานในสังกัดบริษัทสมาชิก
 • บุคคลในครอบครัวพนักงาน
 • กรณีมีชาวต่างชาติ โปรดระบุหมายเหตุ

11.ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนรับ Certificate 2021

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดทำใบ Certificate ของบริษัทท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ได้ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/szdPTSnfHHYcDsm27

12.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

13.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

Comments

comments