เอกสารประกอบการประชุมผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบปะสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อตอบข้อสงสัย แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 31 พค 64 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > เอกสารประกอบการประชุมผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบปะสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อตอบข้อสงสัย แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 31 พค 64

เอกสารประกอบการประชุมผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบปะสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อตอบข้อสงสัย แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ วันที่ 31 พค 64

ประกอบการประชุมพบปะสมาชิก ATTA 31.5.2021

รผอ นำเสนอ แนวทางการจัดทำ SOP พื้นที่นำร่อง

ภาพวีดีโอ การประชุมออนไลน์
*********************
https://www.youtube.com/watch?v=2l8tAszJDk0

Comments

comments