ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 4 มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันศุกร์ที่  4  มิถุนายน 2564 เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.สถานการณ์ COVID -19 ในประเทศไทย วันที่ 4 มิถุนายน 2564

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID –19 กรมประชาสัมพันธ์

2.การจัดกาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

3.ปรบมือรัวๆ “ภูเก็ต” ติดอันดับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก!!

จากการโหวตของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ U.S.News & World Report โดยอิงปัจจัยต่างๆ ของแต่ละสถานที่

อาทิ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร ความสะดวกสบายในการเดินทาง ฯลฯ

ภูเก็ตยังเป็นหนึ่งในที่หมายต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก … ปรบมือ!!!

10 อันดับแรก สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2563-2564 ได้แก่

1.เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์

2.ปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Paris, France)

3.เกาะโบรา โบรา ประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย หรือดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส

4.อุทยานแห่งชาติเกลเชอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

5.ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

6.เกาะเมาวี ประเทศสหรัฐอเมริกา

7.เกาะตาฮีตี ประเทศเฟรนช์โปลินีเซีย หรือดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศส

8.โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

9.โรม ประเทศอิตาลี

10.ภูเก็ต ประเทศไทย (Phuket, Thailand)

4.แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน

สมาคมฯขอความร่วมมือท่านสมาชิกโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน จัดทำโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ( ATTA) / Survey of employee support requirement to present to The Office of the Minister of Labour by ATTA คลิกลิงก์ https://forms.gle/EbVSy5gBVSat3saVA

5.ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนรับ Certificate 2021

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดทำใบ Certificate ของบริษัทท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ได้ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/szdPTSnfHHYcDsm27

6.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

7.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

Comments

comments