คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

Comments

comments