เชิญชวนทุกท่านอบรมออนไลน์หลักสูตร “ธุรกิจ Food Delivery ยุคNew Normal” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > เชิญชวนทุกท่านอบรมออนไลน์หลักสูตร “ธุรกิจ Food Delivery ยุคNew Normal”
ข่าวประชาสัมพันธ์
จาก สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
………………….
อบรม ฟรี
ยุคNew Normal ลูกค้าจ๋าอยู่ไหน เราส่งอาหารได้ถึงที่!!!
เชิญชวนทุกท่านอบรมออนไลน์หลักสูตร “ธุรกิจ Food Delivery
ยุคNew Normal” โดยคุณศุภอรรถ อ่อนละมัย ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอาหารและบริการ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 – 15.30 น. ผ่านออนไลน์ Zoom และ Live Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
– ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GuqVWEj5zjd1iFK8A

Comments

comments