ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 7 มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว วันที่ 7 มิถุนายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันจันทร์ที่  7  มิถุนายน  2564  เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.สถานการณ์ COVID -19  ในประเทศไทย วันที่  7  มิถุนายน   2564

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล COVID -19

2.เปิดช่องทางผ่านแดน 23 แห่งทั่วประเทศเพื่ออนุญาตให้คนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศอย่างถูกกฏหมาย

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลCOVID19

3. ข่าวประชาสมพันธ์ จาก กองตลาดภาคกลาง  ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ

https://www.xn--12c1bik6bbd8ab6hd1b5jc6jta.com/how-to/shop

4.แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน

สมาคมฯขอความร่วมมือท่านสมาชิกโปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือแรงงานภาคท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายกระทรวงแรงงาน จัดทำโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ( ATTA) / Survey of employee support requirement to present to The Office of the Minister of Labour by ATTA คลิกลิงก์ https://forms.gle/EbVSy5gBVSat3saVA

5.ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนรับ Certificate 2021

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดทำใบ Certificate ของบริษัทท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ได้ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/szdPTSnfHHYcDsm27

6.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

7.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

Comments

comments