ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH












ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เรียน      ท่านสมาชิก

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2564 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่  39  ครั้งที่  6  ในวันพฤหัสบดีที่  14 ตุลาคม  2564  ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม

 

ในโอกาสนี้  สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ     นโยบายการเปิดประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ”   ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ยืนยันเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับออนไลน์ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUvKUuAgsgGvf9npSAO0_ydvkmmd4CMu9PUi4wphfO-JlJTw/viewform

เข้าระบบ Zoom ผ่านลิงก์ https://us02web.zoom.us/j/88269402773?pwd=RlFnTEdycVh1SHNmcjZLLzJ5aEN5Zz09
Meeting ID: 882 6940 2773
Passcode: atta

กลับมายังสมาคมฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เอกสารดาว์นโหลด : 

จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2564

รับรองรายงานการประชุมสมาชิกเดือนกันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments