ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า”

ท่านสมาชิกฯ ที่สนใจ โปรดลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่ลิงก์ https://forms.gle/haxaNQFimKXHFKsn7

เรียน ท่านสมาชิกฯ

ด้วย “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” เป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตั้งอยู่ในพื้นที่เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี โดยได้รับการอนุมัติโครงการขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของระบบนิเวศทั่วโลกแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นี่มีเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างโลกทั้งใบ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 และศาสตร์พระราชา

อนึ่ง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมด้านท่องเที่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และมีกำหนดจัดพาท่านสมาชิกร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แห่งนี้ ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น รับจำนวน 50 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ที่สนใจ โปรดลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่ลิงก์ https://forms.gle/haxaNQFimKXHFKsn7 

Comments

comments