กรมการท่องเที่ยว แจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > กรมการท่องเที่ยว แจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK)

ดาวน์โหลดเอกสาร  แจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK)

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments