รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ในวันที่ 22 มกราคม 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ในวันที่ 22 มกราคม 2563

เรียน       ท่านสมาชิก          

เอกสารดาว์นโหลด รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมาชิก         

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ในวันที่ 22 มกราคม 2563 สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ของสมาคมฯ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายสมาชิกฯ

Comments

comments