ขอเชิญประชุมหารือ  ผลกระทบจากประเทศจีนออกประกาศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชั่วคราว | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญประชุมหารือ  ผลกระทบจากประเทศจีนออกประกาศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชั่วคราว

เรื่อง      ขอเชิญประชุมหารือ  ผลกระทบจากประเทศจีนออกประกาศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชั่วคราว

เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่แนบมาด้วย      แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 

สืบเนื่องจากกรณีการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนาอู่ฮั่น สำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนได้ออกประกาศด่วนออกมาถึงกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยว (บริษัททัวร์) ในประเทศจีน โดยมีข้อความระบุดังนี้ ตามคำสั่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้หยุดการระบาดของโรคปอดสายพันธุ์ใหม่อย่างเร่งด่วนและปกป้องชีวิตประชาชน ขอให้บริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว หยุดขายผลิตภัณฑ์ตั๋วเครื่องบินและโรงแรม สำหรับทัวร์ที่เดินทางจัดออกไปแล้ว ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย แต่ต้องระมัดระวังและคำนึงถึงสถานการณ์สุขภาพของนักท่องเที่ยว  โดยทุกหน่วยงานท้องถิ่นต้องตระหนักถึงความสำคัญเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้ และสนับสนุนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านบริการและแก้ปัญหาหลังการขายให้สมเหตุสมผล

 

จากประกาศดังกล่าว  ได้ส่งผลกระทบทันทีต่อสมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิก โปรดเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ ห้อง Ballroom Foyer ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยขอให้สมาชิกส่งแบบตอบรับกลับมายังเบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรือ อีเมล info@atta.or.th จักขอบคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments