ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News

ประชาสัมพันธ์ กรุงไทย SMEs นำเสนอสินเชื่อ “พลิกธุรกิจโตไว ใช้กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2019  ระหว่างวันที่ 16 -18  มกราคม 2562  ณ India Expo Mart & Greater Noida กรุงนิวเดลี  สาธารณรัฐอินเดีย 

ATTA will conduct the meeting on Thursday, 25 October, 2018, in the Kamolthip Ballroom, 2nd Floor, The Sukosol Bangkok, from 10.00 hrs to 12.00 hrs (registration as from 09.00 hrs)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ (สยามซิตี้เดิม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการด้านธุรกิจนำเที่ยว” (Tour Operation Manager) ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง แจ้ง สำนักพระราชวังเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Chongqing International Travel Fair & Chongqing Global Travel Conference 2018 ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561

สำนักอนามัย สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวงดให้อาหารนกพิราบ ในพื้นที่สาธารณะ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์  “สินเชื่อกรุงไทย จ่ายดี ทวีคูณ” สำหรับสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว 

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศของท่าอากาศยานดอนเมือง 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  14 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผ่นพับกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชมการแสดงเทศกาลหุ่นโลกภูเก็ต 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางภาคใต้ (จังหวัดสงขลา – จังหวัดสตูล)

ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดห้วยเขย่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง “5 Chiang Lanna & Lanchang Legend”

1 2 3 4 5 31