ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ร่วมเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

กรมการท่องเที่ยว แจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK)

กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือกำชับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด Customer Personal ของนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ : นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay)

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Exploring Halal Tourism ในวัน อังคาร ที่  18  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ รามคำแหง 5 กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2561 และ ATTA Dinner Talk & New Year Party 2019 ในวัน พฤหัสบดี ที่  27 ธันวาคม  2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ

邀请参加“我们在乎您”大型活动 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม We Care about You

ประชาสัมพันธ์งาน Amazing Thailand Road Show Malaysia & Singapore 2019

ประชาสัมพันธ์งาน Thailand MICE Roadshow 2019 in Cambodia

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน ITB 2019 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

กรมการท่องเที่ยว ประกาศ กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2561

กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ONE PLUS ONE กระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า

ขอเชิญรับฟังโครงการกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า

กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอส่งข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “32nd ASEANTA Awards for Excellence 2019”

กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์ กรุงไทย SMEs นำเสนอสินเชื่อ “พลิกธุรกิจโตไว ใช้กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว”

1 2 3 4 5 32