ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News

(29 เม.ย. 2557) BDATTA

(21 มี.ค. 2557) Tourism Statistics for 15 Major Nationalities that Use ATTA Members’ Services 1 January – 20 March 2

(18 มี.ค. 2557) INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND TOURISTS RECEIVED BY ATTA’S MEMBERS AT SUVARNABHU

(25 ก.พ. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND

(20 ม.ค. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND

(01 ม.ค. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND

(17 ต.ค. 2556) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND

ATTA STAFF PARTY 2014

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2557 และฉลองครบรอบ 45ปี

ประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

นักศึกษามัคคุเทศก์ จากประเทศจีน มาทัศนศึกษาที่ ATTA.

ประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2556

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA/THA/TAT ครั้งที่ 42

VDO สรุปกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2556

สมาคมฯต้อนรับแขกจากประเทศเวียดนาม

สถานทูตเคนยาเข้าพบคณะกรรมการ ATTA

จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ท่านรองฯ สรรเสริญ

รวมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี การท่องเที่ยวและกีฬา

VDO สรุปกิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2556

ประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2556

1 28 29 30 31