ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News

(26 พ.ย. 2556) Situation Update: Thailand Political Developments

(25 พ.ย. 2556) การทำบัตรประจำตัว TRANSFER-MAN ประจำปี 2557

(15 พ.ย. 2556) ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 45 ปี และงาน ATTA NEW YEAR DANCE PARTY 2014

(05 พ.ย. 2556) การจอดรถรับนักท่องเที่ยวหน้าอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ

(29 ต.ค. 2556) ATTA will conduct the meeting on Thursday, 31 October 2013 at The Twin Towers Hotel

(25 ต.ค. 2556) ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

(25 ต.ค. 2556) ขอความร่วมมือท่านสมาชิก โปรดแจ้งมัคคุเทศก์ โปรดแต่งกายสีสุภาพไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด

(11 ต.ค. 2556) แจ้ง เลื่อนการสัมมนาเรื่อง กฏหมายท่องเที่ยวจีนฉบับใหม่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวีนที่ 16 ตุลาคม 2556

(09 ต.ค. 2556) ขอเรียนเชิญสามัญ ที่ทำตลาดทัวร์จีน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายท่องเที่ยวใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน”

(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย

(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุม วิชาการเรื่อง “โอกาสการลงทุนในประเทศเคนย่า” จัดโดย สถานทูตเคนย่า

(30 ก.ย. 2556) ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / THA / TAT

(27 ก.ย. 2556) เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

(24 ก.ย. 2556) โครงการฟื้นฟูเกาะเสม็ดและจังหวัดระยอง WE LOVE SAMED วันที่ 20 – 21 กันยายน 2556

(24 ก.ย. 2556) (ATTA) will conduct the meeting for the month of September 2013 on Thursday, 26 September, 2013, at

(19 ก.ย. 2556) ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556ณ ห้องประชุม MSC HALL โรงแร

(17 ก.ย. 2556) การแต่งกายในวันที่20 ก.ย. 56 โครงการฟื้นฟูเกาะเสม็ด

(16 ก.ย. 2556) แผนที่ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ

(12 ก.ย. 2556) เชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าฟังสัมมนา ในโครงการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 จัดโย นิด้า ไม่มีค่าใช้จ่าย

(12 ก.ย. 2556) ขอเชิญชวน ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถส่งพนักงานของท่าน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบแผนการ

1 28 29 30 31 32 33