ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกออนไลน์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญท่านสมาชิก โปรดลงทะเบียน ร่วมประชุมประจำเดือน
สมาคม ATTA กำหนดจัดการประชุมออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามนโยบายป้องกัน COVID-19 กรุณาลงทะเบียน เพื่อรับลิงค์เข้าร่วมประชุม
14.00 – 15.00 น. การประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
15.00 – 16.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง ตลาดอินเดีย
** ขอให้ท่านสมาชิก กรุณาปรับปรุงข้อมูล เช่น ที่ตั้งบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สมาคมได้สื่อสารกับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ **
ATTA will hold the Monthly Meeting of November 2021, on Thursday 25th November 2021 at 14.00-16.00 hrs. by ZOOM as per COVID-19 situation, please apply this event registration to receive the link to enter the meeting.
** Kindly update your company’s information, ex: address, phone number, mobile phone number for effectively of our communication.**

Comments

comments