Tourism News | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรเติมคูปอง (ATTA CARD)

รายงานการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ระดับกลาง) ให้กับมัคคุเทศก์ทั่วไปที่สนใจ

ประชาสัมพันธ์งาน Amazing Thailand Road Show to Vietnam 2016

โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559

ยกเลิกนโยบายยกเว้นวีซ่า 24ชั่วโมงสำหรับผู้โดยสารผ่านเมืองสู่ประเทศที่สาม ใน 13 สัญชาติ

Guide Job Order

การออกใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER)

เสนอชื่อผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศเข้าร่วมงาน TTM Plus 2016

กระตุ้นเที่ยวในประเทศจัดแคมเปญชิงโชคเดือนละล้าน

ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเดินทาง สำหรับแจ้งที่พักมาตรา 38

TAT Marketing Database

Tourism Knowledge Data

STATISTICS TOURISTS ARRIVING OF 31 October 2014

STATISTICS TOURISTS ARRIVING OF 10 October 2014

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

บ.บางกอกเฮล์ทเซอร์วิส จัดบรรยายหัวข้อ “Basic Life Support and …

(09 ต.ค. 2557) ประกาศวัดพระเชตุพน เรื่องการปรับอัตราธรรมเนียมค่าเข้าชม

(03 ต.ค. 2557) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำตลาดและขยายความร่วมมือ (Meeting about marketing and expan

(24 ก.ย. 2557) ATTA will conduct the meeting for the month of September 2014 on Thursday 25 SEptember 2014 at Anoma

1 26 27 28 29 30 31