ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2563

เรื่อง      ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2563

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ใบตอบรับซื้อบัตรเข้าชม Moto GP 2020

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ โมโตจีพี ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 22 มีนาคม 2563 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยผ่านการประสานงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้รับการอนุมัติโควตาจากบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด ในฐานะผู้รับมอบสิทธิบริหารการจัดการแข่งขันฯจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติให้มาร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทางบริษัทฯ จึงได้มอบสิทธิให้แก่สมาคมฯในการจำหน่ายบัตรตามโควตา โดยมีจำนวน 4 ประเภท ดังนี้

  • บัตรประเภท Grand Stand  ราคา 4,000 บาท จำนวน 300 ใบ (ไม่มีส่วนลด) – หมดเขตตอบรับวันที่ 14 ม.ค.63
  • บัตรประเภท Marquez Stand  ราคา 4,000 บาท จำนวน 200 ใบ (มีส่วนลด 25%) – หมดเขตตอบรับวันที่ 14 ม.ค.63
  • บัตรประเภท Rossi Stand   ราคา 4,000 บาท จำนวน 200 ใบ (มีส่วนลด 25%) – หมดเขตตอบรับวันที่ 14 ม.ค.63
  • บัตรประเภท Side Stand  ราคา 2,000 บาท จำนวน 9,000 ใบ (มีส่วนลด 25%) – หมดเขตตอบรับวันที่ 14 ก.พ.63

หมายเหตุ : หากสั่งซื้อสำหรับบัตรประเภท Marquez Stand , Rossi Stand, Side Stand  ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563 จะได้รับส่วนลดการซื้อบัตรล่วงหน้า (Early Bird) เพิ่มอีก 15%

หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ซื้อบัตรในราคาส่วนลดพิเศษดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯที่เบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรืออีเมล info@atta.or.th เพื่อส่งให้ทาง ททท.ประสานงานต่อไป ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปนิตา (ออม) เจ้าหน้าที่ ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบอร์โทร 02-250-5500 ต่อ 1352 และ 1354  อีเมล nemdiv13@gmail.com

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments