สำนักพระราชวัง ขอความร่วมมือ กรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์การแต่งกายเข้าชมพระบรมมหาราขวังให้แก่นักท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > สำนักพระราชวัง ขอความร่วมมือ กรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์การแต่งกายเข้าชมพระบรมมหาราขวังให้แก่นักท่องเที่ยว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments