กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์

ประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิก

กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments