กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรัน

ดาวน์โหลด สำเนาประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ท่านสมาชิกสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 02 214 1386

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments