กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือกำชับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือกำชับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์
เรียน ท่านสมาชิกฯ
กรมการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือกำชับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
ตามเรื่อง/เอกสาร แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายวิชิต ประกอบโกศล )
นายกสมาคมฯ
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th 
Website : www.atta.or.th
Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468 Ext. 20 , 24

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

 

 

Comments

comments