กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเลิก/หยุดให้อาหารนกพิราบ

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เอกสารแนบ      ประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

Comments

comments