กระบี่ ลงนาม ‘เอ็มโอยู’ คุมเข้มความปลอดภัย นทท.เร่งหารือการทำงานร่วมกัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > กระบี่ ลงนาม ‘เอ็มโอยู’ คุมเข้มความปลอดภัย นทท.เร่งหารือการทำงานร่วมกัน

กระบี่ ลงนาม ‘เอ็มโอยู’ คุมเข้มความปลอดภัย นทท.เร่งหารือการทำงานร่วมกัน

‘กระบี่’ ลงนาม ‘เอ็มโอยู’ ดูแลเข้มความปลอดภัยทางทะเล หลัง นทท.ประสบอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยครั้ง ทำให้ไทยติดอับดับท้ายๆ ของโลก ด้านความปลอดภัย เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการเป็นโครงสร้างเดียว

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติทางทะเล 3 แห่ง หน่วยงานภาคเอกรัฐ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อหารือถึงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล ภายใต้ Model Krabi 2016 : Andaman Civil Society, Koh PP โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว หน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยได้ลงนาม ‘เอ็มโอยู’ ร่วมกันในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล จ.กระบี่ อย่างจริงจัง

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดเหตุด้านความไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับท้ายๆ ของโลก ด้านความปลอดภัย ทำให้เป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเลกระบี่ จึงขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ รวมทั้งให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางในการสั่งการ เป็นโครงสร้างเดียวเมื่อเกิดเหตุ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและสั่งการในแนวทางปฏิบัติ

สำหรับแนวทางการปฏิบัติหลังจากนี้เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยแยกเป็นส่วนของผู้ประกอบการนำเที่ยว ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นต้องขออนุญาตให้ถูกต้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรณีดำน้ำลึกต้องมีสัญญาณธงแดงลอยอยู่เหนือน้ำทุกครั้ง ผู้ประกอบเรือนำเที่ยวต้องห่างจากธงไม่น้อยกว่า 50 เมตร เป็นต้น ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมา.

Comments

comments