“กอบกาญจน์” สั่งปลัดฯเเจงด่วนงบ1.8 ล้านรับนายกฯ ติงภาษีปชช.ต้องคุ้มค่าทุกบาท | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > “กอบกาญจน์” สั่งปลัดฯเเจงด่วนงบ1.8 ล้านรับนายกฯ ติงภาษีปชช.ต้องคุ้มค่าทุกบาท

“กอบกาญจน์” สั่งปลัดฯเเจงด่วนงบ1.8 ล้านรับนายกฯ ติงภาษีปชช.ต้องคุ้มค่าทุกบาท

“กอบกาญจน์” สั่งการปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชี้แจงข้อเท็จจริงเร่งด่วน กรณีข่าวใช้งบ 1.8 ลบ. จัดงานเตรียมห้องประชุมต้อนรับนายกฯ ติงใช้งบควรเน้นประหยัด คุ้มค่า เพราะทุกบาทถือเป็นเงินภาษีประชาชน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าวันนี้ได้มีข้อสั่งการถามรายละเอียดข้อเท็จจริงไปยังนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเร่งด่วน หลังมีข่าวว่ากระทรวงท่องเที่ยวใช้จัดงบประมาณ 1.8 ล้านบาทในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นประธานการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงที่กระทรวงท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา เนื่องจากหน้าที่การจัดเตรียมสถานที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงโดยตรง

นางกอบกาญจน์กล่าวว่า ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงคือการดำเนินโครงการจัดประชุมหัวหน้าส่วน ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยจ้างบริษัท คอมอาร์ต โปรดักชั่น จำกัด เหตุผลความจำเป็นในการจ้าง มี 3 ข้อคือ 1. เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาร่วมงานจำนวน 580 คน ในขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด เพียง 250 คน (ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับกระทรวงผู้ติดตามหัวหน้า ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุม สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร รวมถึงพนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น)

2. ข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ซึ่งมีขนาดค่อนข้างคับแคบและจำเป็นต้องปรับห้อง ประชุมให้มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง จึงต้องมีการปรับเรื่องที่นั่ง เครื่องฉายภาพและเครื่องเสียง รวมทั้งไมโครโฟนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเพียงพอ

3. ข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีจำนวนน้อยและอาจมีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอในการจัดเตรียมอาหาร และการบริการ รวมทั้งขาดบุคลากรทางด้านช่างที่จะปรับสถานที่ให้เหมาะสมการตกแต่ง เป็นต้น ข้อจำกัดดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้รับผิดชอบต้องบริหารงานให้การประชุมดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดข้อบกพร่องและเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุม จึงมีความจำเป็นในการจัดจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาจัดเตรียมการ ประชุมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ตนได้สอบถามว่ามีการใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร ปลัดกระทรวงได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในครั้งนี้ เป็นวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ประกอบด้วยการจัดวางผังพื้นที่และตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมเต็นท์และการต้อนรับด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานกระทรวงจัดเตรียมห้องประชุมให้มีความ เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และอาหารรับรองรวมทั้งบริกรเสิร์ฟอาหาร เป็นต้น ซึ่งการจัดจ้างได้ดำเนินการสืบราคากลางจากงานจ้างเดิมและราคาท้องตลาดตาม ระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว

โดยระบุด้วยการดำเนินการในการจัดเตรียมงานในครั้งนี้ได้คำนึงถึงเหตุผล ความจำเป็นและความคุ้มค่า ประหยัด เพื่อให้การจัดเตรียมงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดี

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้ปลัดกระทรวงฯดำเนินการให้ชี้แจงให้สื่อมวลชนได้ทราบข้อเท็จจริง ที่ถูกต้องอย่างละเอียดในหลายช่องทาง อย่างไรก็ตาม ได้ให้ข้อท้วงติงไปว่าการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการต่างๆ ในส่วนราชการควรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าสูงสุด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญในเรื่องของการใช้จ่ายภาษีประชาชนของกระทรวงท่อง เที่ยวฯในวันนี้

ที่มา มติชนออนไลน์

Comments

comments