‘กอบกาญจน์’ เผย นายกฯเร่งรัดแผนโรดแม็ปกีฬา | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ‘กอบกาญจน์’ เผย นายกฯเร่งรัดแผนโรดแม็ปกีฬา

‘กอบกาญจน์’ เผย นายกฯเร่งรัดแผนโรดแม็ปกีฬา

EyWwB5WU57MYnKOuYLXDnbTPEponRlBerzcF1syiojamp1eV3ZX5P8

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงในแผนงานปฏิรูปการกีฬา โดยได้เร่งรัดให้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนและปฏิรูป ภายใต้โรดแม็ป 10 ปี รวมทั้งจัดทำแผน 1 ปี 6 เดือนกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น…

วันที่ 17 มี.ค. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการกีฬาภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการกีฬา ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา

นางกอบกาญจน์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงในแผนงานปฏิรูปการกีฬา โดยได้เร่งรัดให้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนและปฏิรูป ภายใต้โรดแม็ป 10 ปี รวมทั้งจัดทำแผน 1 ปี 6 เดือนกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกันยังได้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำแผนปฏิรูปด้านกีฬา ระยะที่ 2 เดือน ต.ค.2558-ธ.ค.2560 ด้วยวงเงิน 3,968 กว่าล้านบาท โดยแยกเป็น งบประมาณด้านการพัฒนากีฬา 1,364 กว่าล้านบาท

ด้านโครงสร้างหน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา ได้รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งชาติโดยจะมีการนำเสนอต่อคณะทำงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้อย่างแน่นอน โดยได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติควบคู่กับโครงสร้างหน่วยงานพร้อมกัน ทั้งนี้ จะมีการประชุมด้านกฎหมายภายในเดือน มี.ค.นี้ เพื่อนำเข้าสู่สภาสถาบันการพลศึกษาภายในเดือน พ.ค.2559

ส่วน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ร่างโครงสร้างออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ เหนือ กลาง อีสาน ใต้ และแบ่งออกเป็น 5 คณะวิชา กำหนดวิทยาเขต สำนักวิชา ศูนย์ ทั้งหมดในแต่ละภาคเป็นโมเดลเดียวกัน โดยมี 4 คณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬา, บริหารการจัดการ, เทคโนโลยีการกีฬา และพลศึกษา

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 17 มี.ค. 2559 13:00

https://www.thairath.co.th/content/592192

Comments

comments