การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอส่งข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “32nd ASEANTA Awards for Excellence 2019” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอส่งข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “32nd ASEANTA Awards for Excellence 2019”

ดาวน์โหลด  ข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน  “32nd ASEANTA Awards for Excellence 2019”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอส่งข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน “32nd ASEANTA Awards for Excellence 2019” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระดับถูมิภาค

ท่านสมาชิกสมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aseanta.org หรือติดต่อกองตลาดอาเซียน เอเซียใต้ และแปซิฟิกใต้ โทร. 02 250 5500 ต่อ 1208

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments