การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม พิจารณาเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวใน โครงการ “สุขกลางใจ@สมุทรสาคร นครแห่งอาหารทะเล” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม พิจารณาเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวใน โครงการ “สุขกลางใจ@สมุทรสาคร นครแห่งอาหารทะเล”

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทนาดา วิจักขณะ

โทร. 082-486-2006

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม
2/1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  ถนนพวงสมบูรณ์
ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 
โทรศัพท์ 0 3475 2847-8    โทรสาร 0 3475 2846
E-mail : tatsmsk@tat.or.th

ดาวน์โหลด กำหนดการ

Comments

comments