การประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 4 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 4

การประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 4 ในวันที่  27  กรกฎาคม  2560 
Prescribing Information generic lasix daily Health News.
ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

IMG_8289

Comments

comments