การประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 7 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 7

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA เป็นประธานในงานการประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 7 งานประชุมครั้งนี้สมาชิกได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Tourism Transformation” กับ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GMO-Zcom Net Design (จีเอ็มโอ แซดคอม เน็ตดีไซน์) ณ ห้องแมนดาริน B โรงแรม แมนดาริน ถนนพระรามสี่ กรุงเทพฯ
Ingestion of buy lasix online and sucralfate should be separated by two hours.

Comments

comments