การประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

24 เมษายน 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เปิดเวทีการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2561 โดยนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นายวิชิต ประกอบโกศล พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ไฮไลท์ของงานประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศูนย์การค้าสยามพารากอน นำเสนอ “ไอคอนสยาม” “สุขสยาม” “Tourist Team” และ “Paragon Hall” เมืองมหัศจรรย์รูปแบบใหม่ สืบสานและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทย เพื่อให้สมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯ ต่อไป ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Comments

comments