การประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

27 มิถุนายน 2561 คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และกรรมการ เปิดการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2561สมัยที่ 37 ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ทั้งนี้ได้มีการรายงานการประชุมสมาชิก และรวมถึงสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยว และสถานการณ์ท่องเที่ยว รวมถึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยงานนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี มาให้ความรู้ ช่องทางการขายทางดิจิทัล ในหัวข้อ “ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวอย่างไรในยุค Digital และ IoT” ทั้งนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตลาดสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ดร.ประพจน์ ศรีนุวัติวงศ์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี IOT และคุณนิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Digital Marketing และ Lean Startup ที่มาให้ความรู้กับท่านสมาชิกในการประชุมครั้งนี้

 

Comments

comments