การประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

25 ตุลาคม 2561 คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เปิดการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15 ซึ่งมีสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมรวม 270 ราย และทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากจากนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผน เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของสมาชิกฯ ต่อไป ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

 

 

See more photo: https://drive.google.com/drive/folders/19nAl3CvGpzTN93MtkdHb5DAGmlpZ21Gh?usp=sharing

Comments

comments