การประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ

29 พฤศจิกายน 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16 ขึ้น โดยมีคุณวิชิต ประกอบโกศล เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกฯ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.จันทร์ชัย แดงประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้ข้อมูล ในหัวข้อ “การยกเลิกค่าธรรมเนียม Visa on Arrival หรือ VOA” เพื่อให้สมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯ ต่อไป

 

 

Comments

comments