การประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17 ATTA Dinner Talk & New Year Party 2019 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17 ATTA Dinner Talk & New Year Party 2019 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ

27 ธันวาคม 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA จัดการประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17 โดยมีคุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งการประชุมครั้งนี้สมาคมฯได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เสวนาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย ปี 2562” เพื่อให้ท่านสมาชิกฯได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจด้านตลาดการท่องเที่ยวในปีหน้านี้ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯ ต่อไป และจัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ

See more : https://drive.google.com/drive/folders/1A3mvzK6hwHriiPz4XlkbslMM_z7BgUzP?usp=sharing

 

Comments

comments