งานแข่งกีฬาท่องเที่ยวสามัคคี 5+1 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > งานแข่งกีฬาท่องเที่ยวสามัคคี 5+1

คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมในพิธีเปิดงานแข่งกีฬาท่องเที่ยวสามัคคี 5+1 ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทพหัสดิน กรมพลศึกษา
lioresal online

IMG_7118

Comments

comments