การประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

Comments

comments