การประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

รูปภาพบรรยากาศประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3

ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 62 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

 

Comments

comments