การประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ โดยมีคุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เชิงรณ  ริมผดี  รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว”  และ พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง  รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาพบท่านสมาชิกและให้นโยบายเพิ่มเติม รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก  คุณจรัญ  ชื่นในธรรม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู  มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “WeChatB2B ศูนย์ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีน” เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

Comments

comments