การประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > การประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เรียน ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพ โทร. 02-260-1111 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า สร้างรายได้ให้กับประเทศในโอกาสต่อไป และการประชุมครั้งนี้มีการท่องเที่ยวเกาหลี จากเมือง เจจู มาร่วมงานให้ความร่วมมือทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

ในโอกาสพิเศษนี้ สมาคมฯ จะมีการเซ็นบันทึกข้อตกลงการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยงานวิจัย ระหว่าง บพข., ททท. และ สมาคมฯ และได้รับเกียรติจาก คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาบรรยายพิเศษ “การมอบนโยบายการบริหารการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ภายใต้การบูรณาการการทำงานหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับเอกชน” เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอรับจำนวน 180 ท่าน โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับออนไลน์กลับมายังสมาคมฯ ที่ Link: https://forms.gle/cvXxEZu6gLecFR3y7

Comments

comments