การประชุมสมาชิกประจําเดือนพฤษภาคม 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > การประชุมสมาชิกประจําเดือนพฤษภาคม 2567

เรียนท่านสมาชิก

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้กําหนดจัดประชุมสมาชิกประจําเดือนพฤษภาคม 2567 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 12 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ระหว่าง เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Ballroom ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท

คุณเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การมอบนโยบายการบริหารการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ภายใต้การบูรณาการการทำงานหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับเอกชน”

ทั้งนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถรับชมการประชุมออนไลน์ได้ที่ Facebook ATTA Thailand: https://www.facebook.com/associationofthaitravelagents/

Comments

comments