การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

30 มกราคม 2562 ภาพบรรยากาศ การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17  ณ โรงละครอักษรา เธียเตอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์  สารสิน ประธานสภาหอการค้า มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Tourism Platform เพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ได้รับข้อมูลที่ Update และได้ร่วมฟังการเสวนากับนายกฯ ทั้งสองสมาคมฯ ในหัวข้อ ท่องเที่ยวไทยปี 2562 ปัจจัยเสี่ยงและการรับมือ รวมถึงการได้รับความรู้ข้อมูล เรื่อง พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมู ที่ไม่หมู โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

Comments

comments