การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

27 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่าง 2 องค์กรเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก 2 สมาคมฯ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอกลยุทธ์รับมือการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจท่องเที่ยว โดย อาจารย์ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กับปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ผ่าตัดท่องเที่ยวไทย” ซึ่งท่านให้ข้อมูลและรวมถึงวิธีแนวคิดได้อย่างชัดเจน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติม คลิก https://drive.google.com/drive/folders/176xEo4NVKbauZJhye39EqXRvBSRKSVia?usp=sharing

 

Comments

comments