การประชุมเรื่องการปฏิบัติงานในท่าอากาศยานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่สมาชิก | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมเรื่องการปฏิบัติงานในท่าอากาศยานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่สมาชิก

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ22390_829227783838181_701835335266491934_n 10411007_829227150504911_3263133991581678480_n 10995655_829229070504719_2279065112766983225_n 11020803_829227723838187_1637743827626079671_n 11036727_829227673838192_3727523109634615016_n 11110881_829228670504759_4123404345421357408_n 11118031_829227417171551_5257908165445964329_n 11159505_829228667171426_7121693226109931920_n 11196220_829229257171367_2442581211502637549_n 11246971_829228017171491_3289518027698808162_n 11248875_829228233838136_2163183947194926581_n 11262451_829227157171577_676476813779381850_n 11267734_829229087171384_687740848764253888_n 11350543_829227437171549_4431073866348784744_n 11350617_829228803838079_2348390310837922050_n11377222_829226440504982_8535778229382289250_n

Comments

comments