การแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA/TAT/THA ครั้งที่ 49 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA/TAT/THA ครั้งที่ 49

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA/TAT/THA ครั้งที่ 49

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย(THA) ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่างหน่วยงาน (T.T.I.T.) ขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 หน่วยงาน โดยสมาคมฯ ATTA เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกอล์ฟ Grand Prix Golf Club จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 104 ท่าน ผลการแข่งขัน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ด้วยคะแนนที่ 750 คะแนน, สมาคมโรงแรมไทย (THA) ได้รองอันดับ 1 และ สมาคมฯ ATTA ได้รองอันดับ 2 สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

965_954097811351177_7682336295999350217_n 10968316_954102601350698_2481476348939127484_n 12687901_954098411351117_3536228066910910694_n 12705198_954097484684543_4895017253253353557_n 12705261_954102054684086_5686808591983105820_n 12705593_954102451350713_8479837893001709840_n 12715388_954097548017870_1236787464888867855_n 12717490_954100464684245_1025819961208034691_n 12733603_954103144683977_1173335666518340544_n 12733651_954099874684304_7430109434478906182_n 12734114_954100581350900_4789768604359672244_n 12734133_954097051351253_620673801186949961_n 12734160_954099171351041_4506334604555240663_n 12734183_954098104684481_6324979802315706885_n 12734263_954098561351102_7190461422713287404_n 12734292_954098881351070_5472901140495318665_n 12741889_954102244684067_1411189102156804764_n 12742783_954100191350939_3640015826071403055_n 12743559_954103511350607_3836179541485825067_n 12743569_954101131350845_8094524942529949763_n 12743627_954098861351072_5196117937619089904_n 12744053_954098031351155_13436434263863154_n 12744212_954098091351149_5546678384280189510_n 12745777_954099828017642_3389340183796679338_n

Comments

comments