การแข่งขัน กอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) ครั้งที่ 55 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การแข่งขัน กอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) ครั้งที่ 55

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) ครั้งที่ 55  2561 ณ สนามกอล์ฟ   Rose  Garden  Golf  Club จ.นครปฐม

 

Comments

comments