กำหนดการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กำหนดการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เรื่อง       กำหนดการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

งานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จะเปิดให้ประชาชนคนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมได้ ตั้งแต่วันที่ 2 -30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00 – 22.00 น. โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเป็นองค์ประธาน เปิดนิทรรศการพระเมรุมาศดังกล่าว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในวันที่ 3 – 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าชมภายในนิทรรศการ ดังต่อไปนี้

ท่านสามารถคลิกดาวน์โหลด ขั้นตอนการเข้าชมภายในนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
Lasix without prescription
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th

 

Comments

comments