กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน

5 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายกฯ คุณไพรัตน์ ห่านศรีสุข นายทะเบียนฯ และ คุณสุมาลี ว่องเจริญกุล กรรมการกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน พร้อมร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสาร ณ บริเวณ Gate D 2 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

Comments

comments