กิจกรรม ATTA Networking Lunch ในงานส่งเสริมการขาย Amazing Thailand Latin America Fam Trip | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > กิจกรรม ATTA Networking Lunch ในงานส่งเสริมการขาย Amazing Thailand Latin America Fam Trip

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ อุปนายกฯ คุณไพรัตน์ ห่านศรีสุข อุปนายกฯ คุณชินรัตน์ ชินบุรี คุณยุทธนา เหล็กเพ็ชร, คุณจำเริญ วิศวชัยพันธ์, คุณทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ กรรมการสมาคมฯ นำสมาชิกจำนวน 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ATTA Networking Lunch ในงานส่งเสริมการขาย Amazing Thailand Latin America Fam Trip เพื่อเป็นเวทีในการพบปะและสร้างโอกาสการดำเนินธุรกิจระหว่างกันกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากตลาดลาตินอเมริกา ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

 

Comments

comments