กิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม อโนมา ราชดำริ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > กิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม อโนมา ราชดำริ

19 พฤษภาคม 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA ได้จัดกิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนามขึ้น โดยมีคุณนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานโฮจิมินห์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ คุณวิรัช จัตุรภุชพิทักษ์ , คุณวิชัย สหัสสพล คุณพิชัย รักตะสิงห์ ผู้อำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ สมาชิก ATTA และผู้ประกอบการจากเมืองดาลัด เพื่อเจระจาส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสที่สายการบิน Viet Jet Air เปิดเส้นทางบินระหว่าง เมืองดาลัด (ภาคกลางของเวียดนาม) และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง อโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรม อโนมา ราชดำริ

 

Comments

comments