ขยายเวลารับรายงานตัวมัคคุเทศก์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขยายเวลารับรายงานตัวมัคคุเทศก์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน       ท่านสมาชิก

เรื่อง       ขยายเวลารับรายงานตัวมัคคุเทศก์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้มัคคุเทศก์ สามารถรายงานตัว ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยวหรือสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา

หรือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูมิลำเนา เฉพราะการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

โทรศัพท์ 02 219 4010-7 ต่อ 142

โทรสาร 02 219 1386

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
purchase lioresal
ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments