ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมดำน้ำให้นักท่องเที่ยวในวันแรกที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางถึงประเทศไทย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมดำน้ำให้นักท่องเที่ยวในวันแรกที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางถึงประเทศไทย

เรื่อง     ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมดำน้ำให้นักท่องเที่ยวในวันแรกที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางถึงประเทศไทย

 

เรียน    ท่านสมาชิกฯ

 

 

ด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความห่วงใยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และชอบการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งบ่อยครั้ง มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำเสียชีวิต เพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางโดยเครื่องบิน ร่างกายจึงยังไม่สามารถปรับสภาวะให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิประเทศ และเวลาท้องถิ่นในประเทศไทยได้

 

 

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ หรือเกิดอาการ “น็อคน้ำ” จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ในการพิจารณาปรับปรุงรายการนำเที่ยวให้เหมาะสม โดยวันแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทย ควรหลีกเลี่ยงการจัดรายการท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมทางทะเลและการดำน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีการปรับตัว รวมทั้ง ขอให้สอบถามปัญหาเรื่องสุขภาพของนักท่องเที่ยว และให้คำแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์กีฬาทางน้ำต่างๆให้ชัดเจน ทั้งนี้ จะสามารถช่วยลดเหตุการณ์เสียชีวิตจากการจมน้ำและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจ ปลอดภัย และยั่งยืนสำหรับทุกคนต่อไป
lioresal reviews
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

———————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th Website : www.atta.or.th

 

เอกสารแนบ  :  จดหมายแจ้งจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Comments

comments